"Hospicjum to też Życie"

Punkt informacyjny
telefon: 29 769 33 50
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 12.00

Praca w domu chorego
od poniedziałku do piątku
od godziny 7.30 do 20.00Caritas Diecezji Łomżyńskiej

25 8757 0001 0001 6766 2000 0010

z dopiskiem "Hospicjum w Ostrolece"


tel./fax. 029 769 33 50
Sadzenie żonkili czyli Pola Nadziei październik 2016

Hospicyjni wolontariusze akcyjni z   I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Bema, II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej, Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 10, Gimnazjów Nr 1, 2, Zespółu Szkół STO, Zespółu Szkół Zawodowych Nr 1, 2, 4, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego,  a także Hospicjum Domowe  po raz kolejny podęli działania mające na celu uświadomienie mieszkańcom miasta tematyki opieki nad pacjentem terminalnie chorym oraz zebranie funduszy na sprzęt medyczny dla  Hospicjum Domowego CARITAS Diecezji Łomżyńskiej w Ostrołęce.
Po raz dziewiąty , w październiku 2016 roku posadziliśmy cebulki żonkili na  pasach zieleni i rabatkach przy szkołach. Po raz  siódmy żonkile posadzili wolontariusze z Publicznego Gimnazjum w Baranowie, a po raz szósty - Gimnazjum z Goworowa. Pola Nadziei są akcją ogólnopolską. Wiosną, gdy kwiaty zakwitną, wolontariusze rozdawać je będą w zamian za datki na Hospicjum.

Spotkanie nauczycieli, wolontariuszy akcyjnych w sprawie organizacji akcji.

22 września 2016 roku odbyło się spotkanie kierownik Hospicjum Domowego Caritas Diec. Łomżyńskiej w Ostrołęce p. Jadwigi Dudek oraz nauczycieli, wolontariuszy akcyjnych zaangażowanych w organizację akcji: Pola nadziei 2016/2017 i Hospicjum to też życie.
Na spotkaniu ustalono osoby odpowiedzialne za poszczególne działania, terminy realizacji i sposoby organizacji obydwu akcji.

Zobacz wiecej wiadomości »© copyright 2006
Ostrołęka
www.luba.int.pl


strona główna | caritas diecezji łomżyńskiej | diecezja łomżyńska | kontakt