"Hospicjum to też Życie"

Punkt informacyjny
telefon: 29 769 33 50
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 12.00

Praca w domu chorego
od poniedziałku do piątku
od godziny 7.30 do 20.00Caritas Diecezji Łomżyńskiej

25 8757 0001 0001 6766 2000 0010

z dopiskiem "Hospicjum w Ostrolece"


tel./fax. 029 769 33 50
Archiwum aktualności z hospicjum

Podziękowanie01 lipiec 2013
Dnia 28 kwietnia 2013r  mieszkańcy Ostrołęki, Goworowa, Baranowa, Rzekunia, Łęgu hojnie, z wielkim sercem wrzucali do puszek pieniądze. W ten sposób ujawniła się ich wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka i zrozumienie potrzeb Hospicjum Domowego CARITAS.  
W tym dniu wolontariusze z Ostrołęki, Goworowa, Baranowa, Rzekunia, Łęgu zebrali  ogólnie 13332 zł 39 gr. Pieniądze te przeznaczone zostaną na zakup sprzętu medycznego, wypożyczanego pacjentom hospicjum nieodpłatnie.
Organizatorzy akcji: koordynator projektu – Pani Jadwiga Dudek oraz wolontariusze                  z opiekunami serdecznie dziękują mieszkańcom miasta za ofiarność, za wielkie serce, zrozumienie, zaangażowanie i ogromne wsparcie naszej idei hospicyjnej. Dzięki Państwa hojności możemy podnosić jakość usług świadczonych naszym pacjentom. Pomoc Państwa dla naszej placówki jest nieoceniona i za NIĄ BARDZO  DZIĘKUJEMY!  

Zespół wolontariuszy hospicyjnych z opiekunami.


1 % podatku dla Hospicjum CARITAS w Ostrołęce08 kwiecień 2013
Zgodnie z obowiązującym prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego za rok 2012 na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Na terenie Diecezji Łomżyńskiej kościelną organizacją pożytku publicznego jest „CARITAS BLIŹNIM” wspierająca działalność statutową Caritas Diecezji Łomżyńskiej w tym działalność Hospicjum w Ostrołęce.

Przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego jest obecnie bardzo proste.
Znajdź w swoim formularzu PIT pozycje:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Po wyliczeniu należnego podatku należy wpisać w odpowiednim polu:
nazwę „CARITAS BLIŹNIM"-Hospicjum w Ostrołęce, numer KRS 0000269678
oraz obliczoną kwotę l % podatku.

„CARITAS BLIŹNIM"- Hospicjum w Ostrołęce ul. Rybaki l, 18-400 Łomża
Tel./fax: 86/216 29 38 Nr konta: BS w Łomży 78 8757 0001 0001 6766 2000 0220

W IMIENIU POTRZEBUJĄCYCH DZIĘKUJEMY!

Dzięki Waszej ofiarności z uzyskanych  środków  zakupiliśmy leki i sprzęt medyczny dla hospicjum w Ostrołęce;


Pragnę podkreślić, że bez Waszej ofiarności nie bylibyśmy w stanie na tak dużą skalę realizować dzieł miłosierdzia. Za okazaną pomoc serdeczne Bóg zapłać.

Jednocześnie informuję, że w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 7.30 w naszej kaplicy w siedzibie CARITAS w Łomży, ul. Rybaki 1 sprawowana jest Msza Św. w intencji naszych Darczyńców.

Zachęcam także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.lomza.caritas.pl, gdzie można uzyskać pełną informację o działalności Caritas Diecezji Łomżyńskiej.


Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych 201329 marzec 2013

Panie ukrzyżowany i zmartwychwstały.
Niech już nic nie sprawia nam cierpienia
i nie wyciska łez do tego stopnia,
byśmy zapominali o radości Zmartwychwstania.
(Matka Teresa z Kalkuty)


Najserdeczniejsze Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy
pełnych nadziei, że naszą drogę życia nie odbywamy sami
ale wspólnie z ludźmi dobrej woli,
zatroskani o los samotnych w swojej chorobie


mgr Jadwiga Dudek
Kierownik Hospicjum CARITAS
wraz z pracownikamiMikołaj Hospicyjny 201210 styczeń 2013

    W grudniu 2012 roku, jak co roku, w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce, została zorganizowana akcja charytatywna pod nazwą "Mikołaj Hospicyjny 2012", która polegała na zbiórce słodyczy, zabawek, artykułów szkolnych oraz książek w celu utworzenia paczek dla dzieci, których rodzice zmarli lub są pod opieką Domowego Hospicjum "Caritas" Diecezji Łomżyńskiej w Ostrołęce. Wielkie zaangażowanie młodzieży i społeczności I LO zaowocowało zebraniem przysłowiowej góry potrzebnych produktów i przedmiotów.
      Dnia 20 grudnia 2012 roku, wszystkie paczki zostały dostarczone do hospicjum. Następnie  Pani Kierownik Jadwiga Dudek wraz z wolontariuszami przekazali podarunki dzieciom. Całej akcji towarzyszyło wiele emocji od uśmiechu po łzy wzruszenia zarówno u organizatorów jak i obdarowanych.
Wszystkim uczestnikom i darczyńcom dziękujemy

Organizatorzy
M. Późniewska,
B. Sieruta,
M. Antoszewska,
A. Zalewska
A. Ciepierska.Życzenia na Bożenarodzenie22 grudzień 2012


W świąteczny czas niebo łączy się z ziemią,
Słowo Boże staje się Ciałem.
Gdy zapraszamy Jezusa w skromne progi naszych serc
On rozpromienia nas wiarą rodzącą dobre czyny...


Niech Boże Dziecię hojnie błogosławi,
napełnia radością i wspiera we wszystkim co dobre i szlachetne
w każdy dzień Nowego 2013 roku.

Szczęść Boże
Kierownik Hospicjum
Jadwiga Dudek
z ZespołemAkcja Pola Nadziei 2012 oraz koncert "Hospicjum to też życie"24 wrzesień 2012
Hospicyjni wolontariusze akcyjni z  II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida, I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Bema oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej, Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 10, Gimnazjów Nr 1, 2, Zespółu Szkół STO, Zespółu Szkół Zawodowych Nr 1, 2, 4, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, a także Hospicjum Domowe  po raz kolejny podejmą działania mające na celu uświadomienie mieszkańcom miasta tematyki opieki nad pacjentem terminalnie chorym oraz zebranie funduszy na sprzęt medyczny dla naszego hospicjum.
Po raz piąty, 5 października 2012 roku sadzić będziemy cebulki żonkili na rondach, pasach zieleni, na rabatkach przy szkołach. Po raz trzeci żonkile posadzą wolontariusze z Publicznego Gimnazjum w Baranowie, a po raz drugi - Gimnazjum z Goworowa. Pola Nadziei są akcją ogólnopolską. Wiosną, gdy kwiaty zakwitną, wolontariusze rozdawać je będą w zamian za datki na Hospicjum.
W dniu 6 października 2012 roku w godzinach 10.00 - 14.00 na scenie przy Kupcu, odbędzie się koncert w ramach kampanii „Hospicjum to też Życie”. Wystąpią nasi lokalni artyści z Ostrołęki, Baranowa i Goworowa oraz uczniowie z ostrołęckich szkół. Z prelekcją na temat pracy hospicjum wystąpi Kierownik Hospicjum Domowego CARITAS w Ostrołęce – Pani Jadwiga Dudek. Wolontariusze akcyjni zbierać będą datki do puszek kwestarskich na rzecz naszego hospicjum. Patronat Honorowy nad koncertem objął Przewodniczący Rady Miasta, Pan Dariusz Maciak. Wolontariusze i opiekunowie wolontariatu Serdecznie zapraszają ostrołęczan na akcję, której hasłem jest „Sztuka komunikacji w opiece paliatywnej”.Podziękowanie02 wrzesień 2012
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy postanowili wesprzeć nasze Hospicjum i przekazali nam 1 % swojego podatku.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni za okazane zaufanie i życzliwość.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy naszemu Hospicjum.

Pragnę podkreślić, że bez Waszej ofiarności nie bylibyśmy w stanie na tak dużą skalę realizować dzieł miłosierdzia. Za okazaną pomoc serdeczne Bóg zapłać.

Jednocześnie informuję, że w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 7.30 w naszej kaplicy w siedzibie CARITAS w Łomży, ul. Rybaki 1 sprawowana jest Msza Św. w intencji naszych Darczyńców.

Dziękujemy za dar serca i prosimy o pomoc w 2013 roku.
Dzięki Waszej ofiarności z uzyskanych  środków  zakupiliśmy leki i sprzęt medyczny dla hospicjum w Ostrołęce;

Z poważaniem
mgr Jadwiga Dudek
Kierownik HospicjumPola Nadziei 201203 czerwiec 2012

13 maja 2012 r. przeprowadzono w Ostrołęce czwartą edycję Kampanii Pola Nadziei 2012 zorganizowaną przez Hospicjum CARITAS  Diecezji Łomżyńskiej w Ostrołęce. Jest to międzynarodowa akcja wywodząca się ze Szkocji sprzed 58 lat, a do Polski przywędrowała 15 lat temu i zapoczątkowało ją Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie.
Pola Nadziei to kampania polegająca na tym, że jesienią sadzimy żonkile przed urzędami, szkołami, na rondach, skwerach i w parkach. Na wiosnę ścięty żonkil wręczany jest ofiarodawcom w zamian za datek na rzecz osób terminalnie chorych. W czasach starożytnych żonkil był symbolem nadziei, nowego życia, odrodzenia, triumfu miłości nad śmiercią, poświęcenia nad egoizmem – dzisiaj jest symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową.
Każde hospicjum, które zgłosiło swój akces do kampanii, realizuje swój własny program uzyskiwania funduszy w ramach ogólnopolskiego programu Pola Nadziei. Program kampanii przygotowany przez hospicja biorące udział w akcji skupia się na szerzeniu idei hospicyjnej poprzez tworzenie żonkilowych kwietników, które są żywym symbolem tej akcji i pozyskiwanie funduszy dla pełnienia opieki hospicyjnej i organizowanie kwest przy kościołach, na ulicach oraz współpraca ze szkołami, której celem jest uwrażliwienie ludzi młodych na potrzeby osób chorych na choroby nowotworowe.
W Ostrołęce wolontariusze pod opieką nauczycieli, zbierali pieniądze do puszek po każdej Mszy Św. we wszystkich Kościołach, dzięki uprzejmości Księży Proboszczów, na pomoc dla Ostrołęckiego Hospicjum Domowego CARITAS. Honorowy patronat nad akcją objął, jak w poprzednich edycjach, Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęka Pan Dariusz Maciak. Wolontariusze wywodzą się spośród nauczycieli i uczniów ostrołęckich szkół: I, II, III LO,  Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 , Szkoły Podstawowej Nr 10,  Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, Zespół Szkół Nr 3, Gimnazjum w Rzekuniu. Po raz pierwszy do kampanii Pola Nadziei dołączył Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Baranowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Goworowie, Zespół Szkół w Nowej Wsi i Szkolny Klub Wolontariatu SILNI RAZEM działający przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie.
Akcję Pola Nadziei podjęli także wolontariusze z Wyszkowa, którzy 22 kwietnia 2012 r. zebrali do puszek 18 500 zł.
Nad całością czuwa koordynator i pomysłodawczyni akcji, Pani Jadwiga Dudek. To ona zainicjowała „Żonkilową Kampanię” w naszym regionie, jest jej twórczym duchem, inspiruje wszystkich do wytężonej pracy i poświęcenia, sama dając przykład wielkiego oddania sprawie Hospicjum Domowego.
Dzięki hojności ofiarodawców zebraliśmy w tym roku 18 281 zł 84 gr w Ostrołęce i wyżej wymienionych parafiach, a w Zambrowie zebrano 7 251 zł 84 gr.
Kierownik HOSPICJUM DOMOWEGO CARITAS wraz z zespołem  bardzo gorąco dziękuje wszystkim ofiarodawcom za hojność i dobre serce. Dziękuje serdecznie wszystkim nauczycielom i  wolontariuszom ofiarnie zaangażowanym w akcję służącą pomocy nieuleczalnie chorym.                                                                                                 Jadwiga Dudek
                                                         Kierownik Hospicjum Domowego CARITAS w Ostrołęce
                                                                    


Pola Nadziei 201230 kwiecień 2012
H0SPICJUM CARITAS  Diecezji Łomżyńskiej  przy par. Zbawiciela Świata w Ostrołęce kontynuuje rozpoczętą jesienią 2008r. akcję „Pola Nadziei”.
Pola Nadziei  to kampania ogólnopolska polegająca na sadzeniu żonkili, które są symbolem nadziei i solidarności z ludźmi umierającymi na raka. Kwiatem żonkila obdarowywani są ludzie wspierający działalność hospicyjną.
Celem tej kampanii jest uwrażliwienie społeczeństwa   na los osób terminalnie chorych będących w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.
W  dniu 13 maja 2012 roku,   odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na rzecz Hospicjum, które świadczy usługi chorym z miasta Ostrołęki  i powiatu  ostrołęckiego  a  ofiarodawcy w dowód wdzięczności będą obdarowywani żonkilami .
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom za zrozumienie i wsparcie materialne  HOSPICJUM  w tym szlachetnym dziele.

Kierownik Hospicjum
mgr Jadwiga Dudek
wraz z Wolontariuszami1% podatku na Hospicjum w Ostrołęce21 kwiecień 2012
Zgodnie z obowiązującym prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego za rok 2011 na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Na terenie Diecezji Łomżyńskiej kościelną organizacją pożytku publicznego jest „CARITAS BLIŹNIM” wspierająca działalność statutową Caritas Diecezji Łomżyńskiej w tym działalność Hospicjum w Ostrołęce.

Przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego jest obecnie bardzo proste.
Znajdź w swoim formularzu PIT pozycje:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Po wyliczeniu należnego podatku należy wpisać w odpowiednim polu:
nazwę „CARITAS BLIŹNIM"-Hospicjum w Ostrołęce, numer KRS 0000269678
oraz obliczoną kwotę l % podatku.

„CARITAS BLIŹNIM"- Hospicjum w Ostrołęce ul. Rybaki l, 18-400 Łomża
Tel./fax: 86/216 29 38 Nr konta: BS w Łomży 78 8757 0001 0001 6766 2000 0220

W IMIENIU POTRZEBUJĄCYCH DZIĘKUJEMY!

Dzięki Waszej ofiarności z uzyskanych  środków  zakupiliśmy leki i sprzęt medyczny dla hospicjum w Ostrołęce;


Pragnę podkreślić, że bez Waszej ofiarności nie bylibyśmy w stanie na tak dużą skalę realizować dzieł miłosierdzia. Za okazaną pomoc serdeczne Bóg zapłać.

Jednocześnie informuję, że w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 7.30 w naszej kaplicy w siedzibie CARITAS w Łomży, ul. Rybaki 1 sprawowana jest Msza Św. w intencji naszych Darczyńców.

Zachęcam także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.lomza.caritas.pl, gdzie można uzyskać pełną informację o działalności Caritas Diecezji Łomżyńskiej.


 
« Poprzednia 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10 ... Następna »

 


© copyright 2006
Ostrołęka
www.luba.int.pl


strona główna | caritas diecezji łomżyńskiej | diecezja łomżyńska | kontakt