"Hospicjum to też Życie"

Punkt informacyjny
telefon: 29 769 33 50
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 12.00

Praca w domu chorego
od poniedziałku do piątku
od godziny 7.30 do 20.00Caritas Diecezji Łomżyńskiej

25 8757 0001 0001 6766 2000 0010

z dopiskiem "Hospicjum w Ostrolece"


tel./fax. 029 769 33 50
Warto przeczytać

Rozmowa z kierownikiem Hospicjum Domowego Caritas Panią mgr Jadwigą Dudek28 wrzesień 2006
„Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło... Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.”
[Jean Ladriere]


Czym zajmuje się hospicjum domowe?
Hospicjum Caritas zajmuje się zapewnieniem choremu troskliwej i specjalistycznej opieki. Hospicjum jest powołane do sprawowania wszechstronnej opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i społecznej nad chorymi, znajdującymi się w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz dla opieki nad ich rodzinami.
Naszym celem jest umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby poprzez leczenie objawowe(podawanie leków), pielęgnację(wszystkie zabiegi pielęgnacyjne) oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w trudnej drodze cierpienia, jaka przechodzą(opieka psychologa).

Czym jest opieka paliatywna?
Opieka paliatywna jest, często wielospecjalistyczną formą opieki w zaawansowanym okresie choroby. Celem tej opieki jest poprawa jakości życia chorego przez łagodzenie i uśmierzanie bólu, a także przez niesienie szeroko pojętej pomocy lekarsko – pielęgniarskiej, psychologiczno – duchowej. W przypadku objęcia naszą opieką decydujący wpływ na wybór leczenia jest wola chorego - to on decyduje czy chce być pod opieką zespołu hospicyjnego, pacjent nie ma obowiązku poddawania się proponowanemu leczeniu, a my zawsze szanujemy wolę chorego.

Jak hospicjum pomaga takim ludziom?
Większość nieuleczalnie chorych uważa dom za najlepsze miejsce opieki i umierania. Własny dom, pokój daje większe poczucie bezpieczeństwa, pozwala na kontynuowanie w miarę normalnego życia w rodzinie, wśród najbliższych. Tylko w domu chory jest w stanie zachować pełnie samostanowienia o sobie, prawo do decydowania, jest on gospodarzem, a odwiedzający go personel hospicjum gościem. Przed podjęciem się opieki paliatywnej w domu personel hospicjum powinien zastanowić się, w jakim stopniu jest możliwe włączenie rodziny do opieki domowej, czy istnieje możliwość wsparcia ze strony sąsiadów, przyjaciół, dalszej rodziny, jak mocne są więzi rodzinne. I my w tych domowych warunkach przeprowadzamy wszystkie zabiegi niezbędne dla danego pacjenta.

Jak pani sobie radzi ze śmiercią tych ludzi?
Dobre pytanie. Ciągle ocieramy się o śmierć. Umieralność jest duża. Już samo to, że ktoś jest naszym pacjentem wskazuje na to, że ta osoba nie wyzdrowieje. A my tylko możemy mu zmniejszyć ból, zapewnić maksimum komfortu w tych ostatnich tygodniach czy miesiącach życia.

Czy po śmierci pacjenta wasza rola się kończy?
I tak i nie. Ideą hospicjum jest opieka nad terminalnie chorym pacjentem. Po jego śmierci pozostaje rodzina pogrążona w bólu i smutku. My ze swej strony możemy tej rodzinie zapewnić opiekę psychologa. A za każdego zmarłego jest odprawiana msza przez pierwszy rok po jego śmierci (w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 16.30).

Skąd Hospicjum czerpie pieniądze na tak szczytną inicjatywę?
Większość kosztów pokrywa NFZ, z którym zawarliśmy kontrakt zgodnie z ustawą o opiece paliatywnej. Resztę wydatków ponosi Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Jak doszło do powstania hospicjum w Ostrołęce? I od kiedy zaczęło funkcjonować?
W związku z tym, iż Hospicjum Domowe z Przasnysza obejmowało opieką chorych z Ostrołęki (a to jest 56 km), powstała koncepcja zorganizowania takiej placówki w Ostrołęce. Prace remontowe zmierzające do adaptacji pomieszczeń plebanii przy parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce na potrzeby Hospicjum trwały od maja do lipca 2003 r.

Następnie placówka uzyskała wpis do rejestru NZOZ i podpisany został kontrakt z NFZ w zakresie domowej opieki paliatywnej i długoterminowej opieki pielęgniarskiej.

Od 1 stycznia 2004 r. zaczęło samodzielną pracę pierwsze Hospicjum Domowe prowadzone przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej, w Ostrołęce.

Kto wchodzi w skład zespołu opiekującego się chorymi?
W skład zespołu hospicyjnego wchodzą: lekarze, psycholog, pielęgniarki, rehabilitanci, kapelan, we współpracy z rodziną chorego.

Dziękuję za rozmowę.

ta ...


Drukuj


© copyright 2006
Ostrołęka
www.luba.int.pl


strona główna | caritas diecezji łomżyńskiej | diecezja łomżyńska | kontakt