"Hospicjum to też Życie"

Punkt informacyjny
telefon: 29 769 33 50
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 12.00

Praca w domu chorego
od poniedziałku do piątku
od godziny 7.30 do 20.00Caritas Diecezji Łomżyńskiej

25 8757 0001 0001 6766 2000 0010

z dopiskiem "Hospicjum w Ostrolece"


tel./fax. 029 769 33 50
Archiwum aktualności z hospicjum

Życzenia Świąteczne - Wielkanoc 201713 kwiecień 2017

Panie ukrzyżowany i zmartwychwstały.
Niech już nic nie sprawia nam cierpienia
i nie wyciska łez do tego stopnia,
byśmy zapominali o radości Zmartwychwstania.
(Matka Teresa z Kalkuty)


Najserdeczniejsze Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy
pełnych nadziei, że naszą drogę życia nie odbywamy sami
ale wspólnie z ludźmi dobrej woli,
zatroskani o los samotnych w swojej chorobie


mgr Jadwiga Dudek
Kierownik Hospicjum CARITAS
wraz z pracownikami1% na Hospicjum16 marzec 2017
Zgodnie z obowiązującym prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego za rok 2016 na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Na terenie Diecezji Łomżyńskiej kościelną organizacją pożytku publicznego jest „CARITAS BLIŹNIM” wspierająca działalność statutową Caritas Diecezji Łomżyńskiej w tym działalność Hospicjum w Ostrołęce

Przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego jest obecnie bardzo proste.
Znajdź w swoim formularzu PIT pozycje:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Po wyliczeniu należnego podatku należy wpisać w odpowiednim polu:
nazwę „CARITAS BLIŹNIM"-Hospicjum w Ostrołęce, numer KRS 0000269678
oraz obliczoną kwotę l % podatku.

„CARITAS BLIŹNIM"- Hospicjum w Ostrołęce ul. Rybaki l, 18-400 Łomża
Tel./fax: 86/216 29 38 Nr konta: BS w Łomży 78 8757 0001 0001 6766 2000 0220

W IMIENIU POTRZEBUJĄCYCH DZIĘKUJEMY!

Dzięki Waszej ofiarności z uzyskanych  środków  zakupiliśmy leki i sprzęt medyczny dla hospicjum w Ostrołęce;


Pragnę podkreślić, że bez Waszej ofiarności nie bylibyśmy w stanie na tak dużą skalę realizować dzieł miłosierdzia. Za okazaną pomoc serdeczne Bóg zapłać.

Jednocześnie informuję, że w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 7.30 w naszej kaplicy w siedzibie CARITAS w Łomży, ul. Rybaki 1 sprawowana jest Msza Św. w intencji naszych Darczyńców.

Zachęcam także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.lomza.caritas.pl, gdzie można uzyskać pełną informację o działalności Caritas Diecezji Łomżyńskiej.


Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia23 grudzień 2016

Trzej Królowie biją głębokie pokłony,
bo Mały Jezus jest już narodzony.
Wręczają mu mirrę,
kadzidło i złoto,
a wszystko w podzięce za ten cud,
bo oto zrodził się Syn Boży, Pan wszego stworzenia.


Przyjmijcie z tej okazji Świąteczne życzenia:
zdrowia, szczęścia, dostatku, wszelkiej pomyślności
oraz by spokój zawsze w Waszym domu gościł.

Szczęść Boże
Kierownik Hospicjum
Jadwiga Dudek
z Zespołem i WolontariuszamiAkcja "I Ty możesz zostać Mikołajem Hospicyjnym" - I LO w Ostrołęce 201623 grudzień 2016

    W dniach  19 i 21 grudnia 2016 r, tradycyjnie już jak co roku, w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce, została zorganizowana akcja charytatywna pod nazwą
"I Ty możesz zostać Mikołajem Hospicyjnym",

która polegała na zbiórce słodyczy i artykułów spożywczych, w celu utworzenia paczek dla pacjentów oraz dzieci , których rodzice zmarli lub są pod opieką Domowego Hospicjum "Caritas" Diecezji Łomżyńskiej w Ostrołęce. Wielkie zaangażowanie uczniów i mieszkańców internatu I LO, zaowocowało zebraniem wielu słodyczy.
W tym roku, odbył się także kiermasz ciast. Za zebrane fundusze zostały zakupione słodycze.
      Dnia 21 grudnia 2016 roku, wszystkie rzeczy zostały dostarczone do hospicjum i przekazane  Pani Kierownik Jadwidze Dudek. Całej akcji towarzyszyło wiele emocji od uśmiechu do łez.
Wszystkim uczestnikom i darczyńcom dziękujemy!
Dziękujemy także p. kierownikowi p. Marcinowi Polakowi oraz wychowawcom   Internatu I LO w Ostrołęce za pomoc w organizacji akcji.

Organizatorzy
M. Antoszewska
B. Sieruta
M. Niedźwiedzka
J. GrzybowskaHospicjum to też życie 201623 grudzień 2016

Hospicjum Domowe CARITAS Diecezji Łomżyńskiej przy Parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce wzięło udział w XIII kampanii „Hospicjum to też Życie”.
20 listopada 2016 roku po Mszach Świętych, w parafiach przy kościołach: w Ostrołęce, Rzekuniu i Goworowie,  wolontariusze akcyjni z ostrołęckich szkół, zbierali ofiary do puszek.  W ZS w Baranowie, 8 grudnia 2016 r, została zorganizowana kawiarenka.
W sumie zebraliśmy 14200 zł. Fundusze zostały przekazane  na wsparcie działalności hospicyjnej
  Dziękujemy wszystkim Ks. Proboszczom za umożliwienie nam zbiórki.
Wszystkim dobroczyńcom naszego Hospicjum z serca dziękujemy!


Sadzenie żonkili czyli Pola Nadziei październik 201615 listopad 2016

Hospicyjni wolontariusze akcyjni z   I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Bema, II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej, Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 10, Gimnazjów Nr 1, 2, Zespółu Szkół STO, Zespółu Szkół Zawodowych Nr 1, 2, 4, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego,  a także Hospicjum Domowe  po raz kolejny podęli działania mające na celu uświadomienie mieszkańcom miasta tematyki opieki nad pacjentem terminalnie chorym oraz zebranie funduszy na sprzęt medyczny dla  Hospicjum Domowego CARITAS Diecezji Łomżyńskiej w Ostrołęce.
Po raz dziewiąty , w październiku 2016 roku posadziliśmy cebulki żonkili na  pasach zieleni i rabatkach przy szkołach. Po raz  siódmy żonkile posadzili wolontariusze z Publicznego Gimnazjum w Baranowie, a po raz szósty - Gimnazjum z Goworowa. Pola Nadziei są akcją ogólnopolską. Wiosną, gdy kwiaty zakwitną, wolontariusze rozdawać je będą w zamian za datki na Hospicjum.


Spotkanie nauczycieli, wolontariuszy akcyjnych w sprawie organizacji akcji.15 listopad 2016

22 września 2016 roku odbyło się spotkanie kierownik Hospicjum Domowego Caritas Diec. Łomżyńskiej w Ostrołęce p. Jadwigi Dudek oraz nauczycieli, wolontariuszy akcyjnych zaangażowanych w organizację akcji: Pola nadziei 2016/2017 i Hospicjum to też życie.
Na spotkaniu ustalono osoby odpowiedzialne za poszczególne działania, terminy realizacji i sposoby organizacji obydwu akcji.


Pola Nadziei 201608 maj 2016

17 i 24  kwietnia 2016r. w Ostrołęce, Baranowie, Goworowie, Rzekuniu, Łęgu Przedmiejskim zastała przeprowadzona Kampania Pola Nadziei 2016
We wrześniu 2015 roku uczniowie posadzili cebulki żonkili- głównie przed szkołami biorącymi udział w akcji, a w kwietniu 2016 roku wolontariusze wręczali kwiaty  w zamian za datki, które wrzucali ofiarodawcy do puszek.
W Ostrołęce, Baranowie, Goworowie, Rzekuniu, Łęgu Przedmiejskim we wszystkich Kościołach, po każdej Mszy Św., wolontariusze pod opieką nauczycieli, zbierali pieniądze do puszek. W ten sposób zebraliśmy ponad 19000 zł. Wszystkie  pieniądze zostały przekazane na rzecz Hospicjum Domowego CARITAS Diecezji Łomżyńskiej w Ostrołęce.
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, a także wszystkim Księżom Proboszczom za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki w Kościołach.
Pola Nadziei jest to międzynarodowa akcja wywodząca się ze Szkocji sprzed 59 lat, a do Polski przywędrowała 19 lat temu i zapoczątkowało ją Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie.
W czasach starożytnych żonkil był symbolem nadziei, nowego życia, odrodzenia, triumfu miłości nad śmiercią, poświęcenia nad egoizmem – dzisiaj jest symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową.
Każde hospicjum, które zgłosiło swój akces do kampanii, realizuje swój własny program uzyskiwania funduszy w ramach ogólnopolskiego programu Pola Nadziei. Program kampanii przygotowany przez hospicja biorące udział w akcji skupia się na szerzeniu idei hospicyjnej poprzez tworzenie żonkilowych kwietników, które są żywym symbolem tej akcji i pozyskiwanie funduszy dla pełnienia opieki hospicyjnej i organizowanie kwest przy kościołach, na ulicach oraz współpraca ze szkołami, której celem jest uwrażliwienie ludzi młodych na potrzeby osób chorych na choroby nowotworowe.

Jadwiga Dudek
                                                         Kierownik Hospicjum Domowego CARITAS w Ostrołęce
wraz z wolontariuszami


                                                                    


Wielkanoc 201626 marzec 2016

Panie ukrzyżowany i zmartwychwstały.
Niech już nic nie sprawia nam cierpienia
i nie wyciska łez do tego stopnia,
byśmy zapominali o radości Zmartwychwstania.
(Matka Teresa z Kalkuty)


Niech blask Chrystusa Zmartwychwstałego rozprasza wszelkie cierpienie.
Niech otwiera serce i uzdalnia do przyjęcia nieskończonej miłosiernej Miłości Boga
Życzę obfitości darów i błogosławieństwa

Kierownik Hospicjum
mgr Jadwiga Dudek
wraz z Pracownikami1% dla hospicjum26 marzec 2016
Zgodnie z obowiązującym prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego za rok 2015 na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Na terenie Diecezji Łomżyńskiej kościelną organizacją pożytku publicznego jest „CARITAS BLIŹNIM” wspierająca działalność statutową Caritas Diecezji Łomżyńskiej w tym działalność Hospicjum w Ostrołęce.

Przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego jest obecnie bardzo proste.
Znajdź w swoim formularzu PIT pozycje:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Po wyliczeniu należnego podatku należy wpisać w odpowiednim polu:
nazwę „CARITAS BLIŹNIM"-Hospicjum w Ostrołęce, numer KRS 0000269678
oraz obliczoną kwotę l % podatku.

„CARITAS BLIŹNIM"- Hospicjum w Ostrołęce ul. Rybaki l, 18-400 Łomża
Tel./fax: 86/216 29 38 Nr konta: BS w Łomży 78 8757 0001 0001 6766 2000 0220

W IMIENIU POTRZEBUJĄCYCH DZIĘKUJEMY!

Dzięki Waszej ofiarności z uzyskanych  środków  zakupiliśmy leki i sprzęt medyczny dla hospicjum w Ostrołęce;


Pragnę podkreślić, że bez Waszej ofiarności nie bylibyśmy w stanie na tak dużą skalę realizować dzieł miłosierdzia. Za okazaną pomoc serdeczne Bóg zapłać.

Jednocześnie informuję, że w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 7.30 w naszej kaplicy w siedzibie CARITAS w Łomży, ul. Rybaki 1 sprawowana jest Msza Św. w intencji naszych Darczyńców.

Zachęcam także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.lomza.caritas.pl, gdzie można uzyskać pełną informację o działalności Caritas Diecezji Łomżyńskiej.


 
« Poprzednia 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 ... Następna »

 


© copyright 2006
Ostrołęka
www.luba.int.pl


strona główna | caritas diecezji łomżyńskiej | diecezja łomżyńska | kontakt